Artykuł sponsorowany

Zastosowanie i znaczenie gazów technicznych w przemyśle

Zastosowanie i znaczenie gazów technicznych w przemyśle

Gazy techniczne są nieodłącznym elementem współczesnej metalurgii. W procesie produkcji stali i żeliwa stosuje się tlen, azot oraz argon, które pozwalają na kontrolowanie temperatury oraz składu chemicznego stopów. Na przykład, tlen jest wykorzystywany do utleniania węgla zawartego w stopie, co prowadzi do uzyskania stali o odpowiednich właściwościach mechanicznych. Azot natomiast jest stosowany do ochrony powierzchni metali przed utlenianiem oraz do azotowania stali nierdzewnej. 

Gazy techniczne w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, ponieważ są wykorzystywane do kontroli procesów chemicznych oraz jako surowce do produkcji różnorodnych substancji. Przykładem takiego zastosowania jest stosowanie argonu jako ochronnej atmosfery w reaktorach chemicznych, co pozwala na przeprowadzenie reakcji w warunkach beztlenowych. Inne gazy, takie jak hel czy krypton, są używane jako nośniki substancji czynnych w inhalatorach stosowanych w terapii chorób układu oddechowego.

Gazy techniczne w przemyśle spożywczym

Gazy techniczne we Wrocławiu wykorzystywane są też w przemyśle spożywczym. W produkcji żywności stosuje się różne gazy, które mają na celu przedłużenie trwałości produktów oraz poprawę ich jakości. Na przykład, azot jest wykorzystywany do pakowania próżniowego żywności, co pozwala na ograniczenie rozwoju bakterii oraz utrzymanie świeżości produktów przez dłuższy czas. Dwutlenek węgla jest natomiast stosowany jako chłodziwo oraz środek konserwujący, a także jako gaz do napowietrzania napojów gazowanych.

Gazy techniczne w przemyśle elektronicznym

W przemyśle elektronicznym gazy techniczne również odgrywają istotną rolę. W produkcji układów scalonych i innych elementów elektronicznych wykorzystuje się gazy o wysokim stopniu czystości, takie jak azot czy argon, które służą do tworzenia odpowiednich warunków atmosferycznych w pomieszczeniach produkcyjnych oraz ochrony materiałów przed utlenianiem. Ponadto, gazy techniczne są wykorzystywane jako surowce do produkcji specjalistycznych materiałów, takich jak polikrystaliczny krzem, który jest podstawowym składnikiem układów scalonych.

Podsumowując, zastosowanie gazów technicznych pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w procesach produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności oraz obniżenia kosztów produkcji. Umożliwiają wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do wprowadzania inwestycji przemysłowych, a także zwiększania poziomu ich zaawansowania.